Den radiometrisk datering av en magmatisk bergart ger