Zainstalować błąd 1168 w aktualizacji pliku lgusbdiag inf