Ett altare utanför Olympus för en gudom föregick zeus